І. ВИДОВЕ МОДИФИКАЦИИ

1. Long Range

Тази модификация е насочена към постигане на по-големи дистанции на светене. На потребителя са достъпни две настройки на драйвера:
а) избор между няколко групи предварително зададени режими. Групите може да бъдат примерно:
слаб – среден – силен
слаб –силен
само силен
При поръчката на фенера може да бъде заявено с колко групи да бъде направен фенерът, какви режими да включва всяка група, и в каква поредност за бъдат групите и режимите.

б) активиране/деактивиране на режим памет. Когато е активиран този режим, фенерът се включва в последния използван режим.

Налична е защита срещу преразреждане на батерията и срещу направилно поставяне на батерията.Силата на светене е регулирана (остава постоянна, независимо от падането на напрежението в батерията, докато същото не падне под определена граница).
SMO рефлектор (с огледална повърхност).

При някои модели фенери, например L2, режимите са фиксирани и не са възможни промени.

2. Long Range Plus

Тази модификация е подобна на предишната, но тук се постигнат максималните дистанции, възможни за съответния модел. Възможно е да се поръчва брой режими и тяхната поредност (от слаб към силен или обратно), както и дали да е активирана функцията за запаметяване на последния използван режим.
– регулирана сила на светене на всички режими (светлината остава постоянна, независимо от падането на напрежението в батерията, докато същото не падне под определена граница);
– без PWM на всички режими (PWM e бързо, обикновено недоловимо за човешкото око трептене на светлината, с помощта на което се постигат по-слабите режими при някои драйвери). Понякога то е съпроводено и с много слаб шум (свистене);
– по-ниско потребление на ток на по-слабите режими, в резултат на което батерията издържа значително по-дълго време;
– защита срещу прегряване с външно изнесен спрямо драйвера сензор.
И тук са налични защита срещу преразреждане и срещу обратно поставяне на батерията.
SMO рефлектор (с огледална повърхност).

3. Active

Модификацията е подобна на фабричната, но е изпълнена с по-качествени компоненти и внимание към изработката, включително при фокусирането на лъча. Обикновено се монтира OP (Orange Peel) рефлектор, който е с грапава повърхност и разсейва светлината. Тези фенери са по-подходящи за ежедневна употреба и светене на по-близки дистанции.
На потребителя са достъпни две настройки на драйвера:
а) избор между няколко групи предварително зададени режими. Групите може да бъдат примерно:
слаб – среден – силен
слаб –силен
само силен
При поръчката на фенера може да бъде заявено с колко групи да бъде направен фенерът, какви режими да включва всяка група, и в каква поредност за бъдат групите и режимите.

б) активиране/деактивиране на режим памет. Когато е активиран този режим, фенерът се включва в последния използван режим.
Налична е защита срещу преразреждане на батерията и срещу направилно поставяне на батерията.
Силата на светене е регулирана (остава постоянна, независимо от падането на напрежението в батерията, докато същото не падне под определена граница).

4. Active Plus

Подобна на Аctive, но с акцент към лумените, които могат да достигнат два пъти повече, в сравнение със заводския аналог. На потребителя са достъпни множество настройки на драйвера: избор между няколко групи режими, поредност на режимите (от слаб към силен или обратно), режим памет, скрити режими и др.
Броят на групите режими и какви режими да бъдат включени в тях може да бъдат заявявани при поръчката на фенера. Може да има и само един режим.
Защита срещу прегряване с температурен сензор и възможност за регулиране на температурата, при която се задейства защитата (от режима за настройки).
Защита срещу преразреждане на батерията.
Защита срещу неправилно поставяне на батерията.
Силата на светене не е регулирана на повечето режими (т.е. намалява с падането на напрежението на батерията).
OP (грапав) или SMO (огледален) рефлектор по избор.

ІІ. LED ПОДСВЕТКА НА БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Може да бъде добавена към всяка от модификациите, за почти всички модели фенери, които предлагаме.
Това е особено полезно допълнение към фенера, понеже улеснява намирането на фенера в тъмното и персонализира визията му.
Подсветката може да бъде в един от следните цветове: син, зелен, червен, оранжев, бял, светло син, лилав.
Подсветката се реализира с помощта на няколко миниатюрни LED, монтирани в задната капачка на фенера. Потреблението на ток от подсветката е изключително ниско, и изтощаването на батерията от тях може да отнеме месеци. Въпреки това, в подсветката е предвидена защита, която я изключва, когато напрежението в батерията падне под определено ниво, с цел предпазването на батерията. При продължително съхраняване на фенера без да се ползва (например повече от месец), се препоръчва задната капачка да се отвие на четвърт оборот, което прекъсва веригата. Това е препоръчително да се прави, дори когато фенерът не е оборудван с такъв тип подсветка.

ІІІ. РЕЖИМИ

1. Класическа схема на режимите

При нея режимите са обособени в няколко предварително зададени групи, които могат да бъдат избирани от потребителя. Всяка група съдържа определен брой режими, примерно слаб-силен-strobe.
Режимите могат да бъдат:
– постоянни;
– мигащи (Strobe – полицейски, SOS, Biking – велосипеден).
Превключването между режимите става, при включен фенер, с натискане на бутона до половина (без щракване).

2. Soft Start система.

При нея с включването на фенера светлината се увеличава постепенно от 0 до 100% в рамките на определен интервал, например 5 секунди. Натискането на бутона за включване (без да се щраква), в рамките на този интервал, спира увеличаването на светлината, т.е. потребителят може да настрои фенера да свети със всякакво ниво на сила, между 0 и 100 процента, и по този начин да подбере много бързо максимално подходящо осветление за конкретната ситуация.